Klassisk massage

En Massageterapeut i klassisk massage, arbetar med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler). Inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser bland annat i massage  och muskeltöjningar. En massageterapeut arbetar både i friskvårdande och förebyggande syfte med att förebygga muskelspänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle.  En massageterapeut arbetar även med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.
En massageterapeut har fördjupade kunskaper i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar oftast ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder.
Massagens goda effekter
Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang.

JUST NU ERBJUDS INGA BEHANDLINGAR.
Vi erbjuder ett stort utbud av massagebehandlingar och varje behandling är skräddarsydd efter just dina behov. Vi gör allt från att behandla en specifik skada till att reducera din stressnivå. Efter ett personligt möte arbetar vi tillsammans med dig för att nå bästa möjliga resultat.