Klassisk massage

En Massageterapeut i klassisk massage, arbetar med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler). Inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser bland annat i massage  och muskeltöjningar. En massageterapeut arbetar både i friskvårdande och förebyggande syfte med att förebygga muskelspänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle.  En massageterapeut arbetar även med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.
En massageterapeut har fördjupade kunskaper i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar oftast ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder.
Massagens goda effekter
Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang.

JUST NU ERBJUDS INGA BEHANDLINGAR.